Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Praktijk voor Natuurgeneeskunde Klaas van der Hoek

U kunt hier de pdf-versie downloaden: Algemene voorwaarden Klaas van der Hoek 131216

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Gegevens worden ingezet om u te informeren over de ontwikkeling met betrekking tot de website en over cursussen of trainingen.

Klaas van der Hoek verkoopt uw gegevens niet
Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend (wanneer nodig) aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van bijvoorbeeld een behandeling. Deze partijen zijn allen verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken geen cookies. Via Google Analytics verzamelen wij uitsluitend niet-persoonsgebonden gegevens met het doel de website te verbeteren.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (een hyperlink of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de algemene voorwaarden van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt  uw gebruik daarvan onder de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Wij hebben tevens geen enkele zeggenschap over of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Klaas van der Hoek
Het is niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van (de inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Klaas van der Hoek een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Betaling en vergoeding
Na de behandeling ontvangt u de factuur na contante betaling. De factuur kunt u gebruiken als declaratie voor uw zorgverzekeraar. Coaching en Cursussen komen niet voor vergoeding in aanmerking, zij vallen niet onder een therapeutisch consult. Mocht in een voorkomend geval betaling uitblijven binnen de gestelde betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur, zal tot incasso worden overgegaan via DAS Incasso B.V. Alle kosten inzake de incasso zullen op de cliënt worden verhaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Klachten afhandeling
Indien u niet tevreden bent over de therapeutische consulten, vraag ik u dit in eerste instantie aan mij kenbaar te maken, zodat we er samen kunnen kijken. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u gebruik maken van de volgende procedure. Door mijn lidmaatschap bij de RBCZ val ik onder de klachtenregeling. De TBCZ kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht.

Meer informatie
Wij helpen u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze algemene voorwaarden nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Januari 2014