Corona en Griep: preventiemaatregelen in de praktijk

De coronamaatregelen zijn inmiddels al enige tijd geleden versoepeld en dat is verheugend.
Tegelijkertijd blijf ik ook voorzichtig. Corona is niet verdwenen en griep heerst daarnaast ook.
Daarom blijven enkele maatregelen gelden. Dit doe ik voor het welzijn van (kwetsbare) cliënten.
Ik zal – als uw behandelaar – nog wel een mondneusmasker dragen.

In de praktijk gelden de volgende preventiemaatregelen:

 • Het mondneusmasker is in de meeste gevallen niet meer verplicht in de praktijk.
  Echter, in de volgende gevallen is een mondneusmasker nog verplicht:
  – als u verkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten en kortademigheid), koorts of een
  koortsig gevoel hebt. In dat geval verzoek ik u een mondneusmasker bij uw bezoek aan de praktijk te dragen.
 • Als blijkt dat u corona heeft mag u niet naar de praktijk komen en neem dan telefonisch contact op.
 • Was uw handen bij binnenkomst bij de desinfectiezuil in de wachtruimte.
 • Geen handen schudden.
 • Kom alleen en neem geen mensen mee, ook niet om te wachten in wachtruimte.
  Dit geldt niet voor ouders met een kind, echter ook hier geldt: geen broertjes en/of
  zusjes meenemen en maar één ouder per kind.
 • In de wachtkamer mogen geen andere mensen aanwezig zijn dan alleen diegene die een afspraak heeft.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • BELANGRIJK: er is iets veranderd in de “verkeersstroom” in de praktijk:
  u komt binnen via de praktijkingang en vertrekt via de achteruitgang in de praktijkruimte.
  Zo zorgen we ervoor dat u zo weinig mogelijk contact hebt met andere mensen in de praktijk.

 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van virussen bij kwetsbare mensen te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.