Coulance brief vergoeding zorgverzekeraar

Komt u niet (meer) in aanmerking voor vergoeding van uw behandelingen? Deze brief kunt u kopiëren, aanvullen met uw gegevens en die van uw zorgverzekeraar. Stuur deze brief vervolgens naar uw zorgverzekeraar.

Hier kunt u de Word-versie downloaden: coulancebrief zorgverzekeraars 

Aan:     Naam ziektekostenverzekeraar

Adres

Plaats

Datum

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten gemaakt voor een behandeling bij een erkend natuurgeneeskundig therapeut met specialisatie paranormaal therapie, aangesloten bij Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten en RBCZ. Ik acht het van groot belang daar deze behandelingen zonder bijwerkingen een diepgaande genezende werking hebben. Bovendien werkt de paranormaal therapie, mits uitgevoerd door een erkende therapeut, preventief op chronische aandoeningen. Het kan dure en voor de cliënt belastende bijwerkingen overbodig maken. Het reguliere circuit heeft mij echter niet de gewenste gezondheidsverbetering kunnen brengen.

Ik heb mij voor behandeling georiënteerd en gekozen voor een bij Het Verbond en RBCZ geregistreerde therapeut. Therapeuten, aangesloten bij Het Verbond en RBCZ voeren professioneel praktijk. Zo vallen zij onder Klachten- en Tuchtrecht en hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Naar aanleiding van bovenstaande zult u begrijpen dat ik zoveel mogelijk kies voor een paranormaal therapeutische behandeling. Ik voel mij er veel beter bij en het verhoogt mijn kwaliteit van leven.

Tevens wil ik u in het licht van de komende veranderingen in het zorgstelsel  verzoeken ervoor zorg te dragen dat  de paranormaal therapie, uitgevoerd door een erkende paranormaal therapeut aangesloten bij Het Verbond, opgenomen wordt in uw vergoedingensysteem. Er zijn vele verzekeraars die deze kosten al wél vergoeden en ik hoop uit het oogpunt van coulance  dat u deze kosten niettemin zult willen vergoeden. Daarmee vergroot u de kans dat u een tevreden klant behoudt en misschien zelfs meer, nieuwe klanten werft. Immers steeds meer mensen kiezen voor de  paranormaal therapie.

Bijgaand zend ik u de betreffende rekening(en) en verzoek u mij te laten weten of ik voor vergoeding in aanmerking kom, en zo ja, of ik de behandeling nog kan voortzetten.

Met vriendelijke groet,

 

(handtekening):

 

Inschrijfnummer verzekerde

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Reacties zijn gesloten.