Vergoedingen

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en geregistreerd bij het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze registratie wordt door een groot aantal verzekeraars erkend en is een waarborg voor kwaliteit en professionaliteit. Hierdoor worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent.

Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen risico!

Ik adviseer u zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Mocht uw verzekeraar niet vergoeden, kunt u hier een Coulancebrief downloaden en deze insturen naar uw verzekeraar.

Certificering: een waarborg voor kwaliteit en professionaliteit
Als u op onderstaande logo’s klikt wordt u doorgeleid naar de betreffende website van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten.

            

Voor een overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingen klikt u hier.
Aan de informatie omtrent vergoedingen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.