De wet AvG – uw praktijk is AvG-proof!

De nieuwe wet AvG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd is per 25 mei 2018 van kracht. In deze wet is de gegevensbescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens van mensen opgenomen. Met name de databeveiliging en de meldplicht voor datalekken wordt via protocollen geregeld. In mijn praktijk bestond hier al gedegen aandacht voor en ook met de nieuwe wetgeving zijn uw persoonsgegevens goed gewaarborgd en is de praktijk “AvG-proof”.

Voor een goede uitvoering van de AvG zijn een aantal documenten van belang, die u hieronder kunt downloaden.

De toestemmingsbrief inzake kinderen jonger dan 16 jaar en kinderen van gescheiden ouders kunt u hier downloaden. Ik verzoek u deze ingevuld en ondertekend door beide ouders/verzorgers in tweevoud mee te nemen bij uw eerste bezoek.

De behandelovereenkomst voor alle patiënten kunt u hier downloaden.

Het privacyprotocol van de Praktijk kunt u hier downloaden.

Reacties zijn gesloten.